שירות זה מתאים לחברות ולגופים עסקיים אשר לרשותם עומד סכום נזיל של לפחות 500,000 ₪, אותו הם מעוניינים לנווט לאפיקי השקעה למטרה מוגדרת ולטווח בינוני-ארוך.

 חשוב לציין: תיק ההשקעות ממשיך להתנהל באותו חשבון בנק, כרגיל.כיועץ השקעות אין לסיון ליימן ייפוי-כוח לבצע פעולות בחשבון ואף לא לצפות בו – ייעוץ ההשקעות הוא חיצוני.

בפגישה שנקבעת בין סיון ליימן לבין בעלי החברה בוחן סיון קודם כל את מצבו הנוכחי של תיק ההשקעות ובודק את הצרכים הספציפיים של החברה והציפיות לגביו. לסיון ליימן ברור כי לכל גוף עסקי מטרות ויעדים מקצועיים ופיננסיים הקבועים בנקודות זמן, התחייבויות כלפי גופים אחרים, מחויבות לצוות העובדים וכיו”ב. קיימת בעיניו חשיבות קריטית לכניסה לעובי הקורה בנושאים אלה, על-מנת שכל אחד מן האפיונים העסקיים הרלוונטיים לאותו גוף יילקחו בחשבון וישוקללו בניתוח הסופי.

לפיכך בוחן סיון ליימן בקפידה פרמטרים עסקיים אלה ואף אחרים ולא פחות חשוב מכך – קשוב לרצונות הבעלים ובוחן יחד עמם את מטרת ההשקעה וכן את טווח ההשקעה הרצוי.

לאחר בחינה וניתוח מעמיקים ושיקלול מטרת ההשקעה, תקופת ההשקעה ופרמטרים שונים נוספים – קובע סיון ליימן אסטרטגיית פעילות ספציפית לתיק ההשקעות, ובהתאם לה מכין מסמך ייעוץ השקעות מפורט המכיל את המלצותיו לגבי השינויים שיש לבצע,  אופי הפעילות, אפיקי ההשקעה בהם מומלץ לפעול וכו’. המסמך מסודר, ברור ותמציתי, וסיון מוודא יחד עם בעלי החברה שההמלצות בו אכן בוצעו ויושמו.

לפרטים נוספים צלצלו לכנען ייעוץ השקעות – 578 5333 – 03