שירות זה מתאים ללקוחות בעלי נכסים פיננסיים נזילים של לפחות -.300,000 ₪, ואשר הנם:

א) בעלי תיק השקעות עצמאי או מנוהל, המעוניינים לקבל חוות דעת חיצונית או SECOND OPINION מיועץ השקעות מקצועי, בעל מומחיות וניסיון רב בשוק ההון;

ב) ללקוחות שברשותם סכום מסוים אותו הם מעוניינים להשקיע למטרה עתידית כלשהי (חיסכון ללימודים גבוהים, רכישת נכס ועוד) לתקופה מוגדרת מראש.

 חשוב לציין: תיק ההשקעות של הלקוח/ה ממשיך להתנהל באותו חשבון בנק, כרגיל.
כיועץ השקעות 
אין לסיון ליימן ייפוי-כוח לבצע פעולות בחשבון ואף לא לצפות בו –ייעוץ ההשקעות הוא חיצוני.

במסגרת השירות נקבעת פגישה בין סיון ליימן לבין הלקוח/ה ובה מתבקש הלקוח/ה למסור  לידיו את הנתונים העדכניים ביותר של מצב תיק ההשקעות / הנכסים הפיננסיים השונים. בשיחה עם הלקוח/ה סיון קשוב לרצונותיו, בוחן את מטרת ההשקעה וכן את טווח ההשקעה הרצוי.

לאחר הפגישה מקדיש סיון מספר ימים לבחינה מעמיקה של הנתונים שנאספו ושל הנושאים שעלו בשיחה עם הלקוח/ה ובוחן מוצרים פיננסיים ואפיקי השקעה שונים העשויים להתאים באופן ספציפי להשקעה ובהתאם לשקלול כל הנתונים.

בסיומו של התהליך מכין סיון ליימן ללקוח מסמך ייעוץ ההשקעות ובו המלצותיו המפורטות לגבי  אופי הפעילות הרצוי והמוצרים הפיננסיים השונים בהם יש להשקיע. מסמך ייעוץ ההשקעות נמסר ללקוח/ה במסגרת פגישה נוספת שנקבעת עמו/ה ובמהלכה מסביר סיון בפירוט ללקוח/ה את המלצותיו השונות. המסמך מסודר, ברור ותמציתי.

לפרטים נוספים צלצלו לכנען ייעוץ השקעות – 578 5333 – 03