שירות זה ניתן לחברות / גופים עסקיים אשר לרשותם עומד סכום נזיל של לפחות 1 מיליון ₪ ואשר מעוניינים בקבלת ייעוץ השקעות פרטי באופן מתמשך ולטווח ארוך. השירות מתאים הן לחברות / גופים עסקיים המנהלים תיקי השקעות בבנק ו/או בבתי-השקעות והן לאלה המחזיקים בפיקדונות בנקאיים.

 חשוב לציין: תיק ההשקעות של הלקוח/ה ממשיך להתנהל באותו חשבון בנק, כרגיל.
כיועץ השקעות
 
אין לסיון ליימן ייפוי-כוח לבצע פעולות בחשבון ואף לא לצפות בו – ייעוץ ההשקעות הוא חיצוני.

לשירות זה יתרונות רבים:
1) נבחנת כמות וגובה העמלות הנגבות עבור פעולות בניירות ערך והאפשרות להוזלתן באופן משמעותי;
2) בניית תיק השקעות המותאם במדוייק לצרכי החברה;
3) מעקב קפדני ויומיומי אחר תיק ההשקעות;
4) איתור מתמיד אחר הזדמנויות מוצלחות להשקעה;
5) המלצות בזמן-אמת ובאופן שוטף לקניית נייר-ערך כלשהו או מכירה ומימוש הרווחים;
6) ייעוץ והסבר בכל נושא פיננסי העולה על הפרק.

כיצד ניתן השירות?
בפגישה שנקבעת בין סיון ליימן לבין בעלי החברה, בודק סיון קודם כל את מצב ההשקעות הפיננסיות הנוכחי, את הצרכים הספציפיים של החברה ואת ציפיות הבעלים לגבי תיק ההשקעות.

מתוך ידיעה ברורה כי לכל גוף עסקי מטרות ויעדים מקצועיים ופיננסיים הקבועים בנקודות זמן, התחייבויות כלפי גופים אחרים, מחויבות לצוות העובדים וכיו”ב – קיימת בעיני סיון ליימן חשיבות קריטית לכניסה לעובי הקורה בנושאים אלה על-מנת שכל אחד מן האפיונים העסקיים הרלוונטיים לאותו גוף ישוקללו בניתוח הסופי. לפיכך בוחן סיון ליימן בקפידה פרמטרים עסקיים אלה ואף אחרים, קשוב לרצונות הבעלים ובוחן יחד עמם את מטרת ההשקעה וכן את טווח ההשקעה הרצוי.

לאחר ניתוח מעמיק המשקלל את הרצונות שהובעו בפניו, טווח ההשקעה הרצוי, מטרת ההשקעה הרצויה ופרמטרים שונים נוספים קובע  סיון ליימן אסטרטגיית פעילות ספציפית לתיק השקעות זה.

בהתאם לאסטרטגיה זו מכין סיון לבעלי החברה מסמך פרטני המכיל את המלצותיו האופרטיביות  והספציפיות עבורם לגבי השינויים שיש לבצע בתיק, אפיקי ההשקעה בהם מומלץ לפעול וכו’. המסמך מסודר, ברור ותמציתי.

סיון מוודא יחד עם בעלי החברה שהמלצות מסמך ייעוץ ההשקעות אכן בוצעו ויושמו כמתבקש בתיק ההשקעות ולאחר-מכן נמצא בקשר הדוק ורציף עם הבעלים, מוסר להם את המלצותיו  לשינויים הנדרשים מדי פעם בתיק ההשקעות וכן מעדכן אותם ומייעץ להם לגבי הזדמנויות השקעה הנוצרות בשוק ההון ואשר עשויות להתאים לאופי ולמבנה תיק ההשקעות שברשותם.

כיועץ ההשקעות הפרטי עומד סיון ליימן לשירות החברה בכל נושא פיננסי העולה על הפרק ונותן מענה לכל שאלה בתחום.

לפרטים נוספים צלצלו לכנען ייעוץ השקעות – 578 5333 – 03