ייעוץ פנסיוני הוא שירות שמטרתו תכנון קפדני של מסלול חסכון פנסיוני בו יוכל הלקוח לחסוך הון מספק לעת פרישתו. הייעוץ הוא אובייקטיבי לחלוטין – היועץ איננו מקבל עמלות כלשהן מגופים כגון חברות ביטוח, קרנות פנסיה וכד’ אלא פועל עבור הלקוח בלבד.

במסגרת הייעוץ:

– סיון ליימן בוחן את מצבו הנוכחי של הלקוח,

– בודק את גובה העמלות השונות ודמי הניהול הנגבים מהלקוח ובוחן אם קיימת כפילות מוצרים מיותרת;

– מברר את צרכיו ורצונותיו של הלקוח;

– יוצר עבור הלקוח תכנית ארוכת טווח לפרישה נוחה ומוגנת.

הייעוץ מיועד הן לשכירים והן לעצמאים, כאשר כל לקוח מקבל ייעוץ פרטני המובנה ומותאם בדיוק ליכולותיו וצרכיו.

סיון ליימן הוא יועץ פנסיוני מורשה מטעם משרד האוצר ויועץ השקעות פרטי בעל רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך.