מאמר בנושא אג”ח בריבית משתנה

| 0
המשבר הכלכלי העולמי הנוכחי אשר התחיל בארה”ב באוגוסט 2007 (משבר הסאבפריים ) ואשר נחשב לחמור ביותר מאז השפל הכלכלי הגדול שהחל בשנת 1929 – עומד בפני סיום.

אחד הסימנים הבולטים בשוק ההון המקומי ליציאה מהמשבר הינו שוק ההנפקות: שוק ההנפקות אשר “התייבש” לחלוטין במחצית השנייה של שנת 2008, כתוצאה ממשבר האשראי שהתרחש בארץ ובעולם, חוזר לחיים  ובחודשים האחרונים חזרו חברות להנפיק אג”ח.
כרגע החברות שמנפיקות אג”ח הינן בעיקר חברות בעלות מוניטין ועוצמה דוגמת חברות אחזקה, בנקים וכד’.
אם בשנים האחרונות בוצעו מרבית ההנפקות  בריבית צמודת מדד הרי שהיום יותר ויותר הנפקות מתבצעות בריבית שקלית  משתנה.
מהן הסיבות להנפקה בריבית משתנה?

 החברות המנפיקות חוששות מהמשך התגברות האינפלציה במשק (3.2% מינואר 2009 עד יולי 2009) ולכן מעדיפות להנפיק בריבית משתנה.

    הגופים המוסדיים (קרנות הנאמנות, בתי ההשקעות קופות הגמל, חברות הביטוח וכד’) וכן הציבור מעוניינים לקבל הגנה מפני תהליך עליית הריבית במשק וכן הגנה מפני סיכון האשראי.

מנגנון הריבית של אג”ח בריבית משתנה דומה למנגנון הריבית של הסדרה ממשלתי שקלי  817  (גילון) , כלומר על בסיס תשואת המק”מ לשנה, מתעדכן בכל רבעון. בנוסף נושאות האג”ח “מרווח” אשר למעשה משקף את הסיכון של החברה. לדוגמא: אנו נצפה לראות “מרווח” גבוה יותר בחברות נדל”ן מאשר מבנק.

ההשקעה באג”ח בריבית משתנה מתאימה, כאמור, ללקוחות המעוניינים לקבל הגנה מפני תהליך עליית הריבית במשק וכן ללקוחות אשר מקבלים ריבית אפסית בפיקדונות בבנק.
להלן טבלה המדגימה מספר אג”ח בריבית משתנה של חברות ממגזרים שונים הנסחרות בבורסה לני”ע בת”א – נכון לתאריך 10.09.09.

שם האג”ח

תשואה נטו

מח”מ
דרוג אשראי
מרווח ממק”מ
לשנה
מק”מ לשנה
1.53%
1
ממשלתי 817
1.7%
7.46
0.17%
ירושלים הנפקות ד’
1.64%
1.73
+A
0.11%
שטראוס אג”ח ג’
1.79%
2.64
+ AA
0.26%

פז נפט אג”ח ג’

2.71%
8.4
AA
1.18%
אשטרום נכסים אג”ח 6
3.66%
3.58
A
2.13%
פטרוכימיים אג”ח ה’
5.14%
4.15
3A
3.61%
דורי קבוצה אג”ח ה’
5.69%
4.61
3A
4.16%

כאשר בוחנים השקעה באג”ח בריבית משתנה יש לבחון את הפרמטרים הבאים:

 “המרווח” מתשואת מק”מ לשנה – האם  “המרווח” מתמחר נכון את סיכון האג”ח?
   מח”מ של האג”ח;
   דרוג האשראי של האג”ח;
  בטחונות- האם יש בטחונות לאג”ח? ואם כן, מהם?
  תשואות של אג”ח נוספים של החברה בריבית שקלית ו/או צמודת מדד.
לסיכום: בחינה של כדאיות השקעה באג”ח בריבית משתנה בפרט וני”ע אחרים בכלל דורשת בדיקה מדוקדקת של פרמטרים רבים. הביקוש הגדול מצד ציבור המשקיעים לאג”ח בריבית משתנה גרם לעיוות במחיר של חלק מאג”ח אלו. לכן כעת יותר מתמיד מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מומחה בבחירת אג”ח  בריבית משתנה.
 
 
* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע שהוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב ובצרכים המיוחדים של כל אדם. יש להתייעץ עם יועץ השקעות מומחה בנושא וכל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

השאר תגובה