מדוע להשקיע במדד התל בונד השקלי?

| 0

מדד התל בונד השקלי הושק ע”י הבורסה לני”ע בתחילת דצמבר 2009. המדד כולל בתוכו את כל אג”ח הקונצרניות, בריבית שקלית קבועה, אשר עומדות בתנאי הסף לכניסה למדד שקבעה הבורסה.

לאחר ביקושים גדולים לו זכה המדד בימים הראשונים– התהפכה המגמה והמדד ירד. בשיא הירידה, במהלך חודש דצמבר השיל המדד מערכו יותר מ-3%. מתחילת חודש ינואר 2010 עלה המדד בכ-1.25% וכעת הוא רחוק בכ-1% מהשער בו החל להיסחר.

תנאי הסף לכניסה למדד:

• דירוג אג”ח הנכללות במדד יהיה לפחות A- עפ”י דירוג “מעלות” או לפחות A3 עפ”י דירוג חברת “מדרוג”. כאשר אג”ח מדורגת ע”י שתי חברות הדירוג , יחשב הדירוג הנמוך לצורך תנאי הסף.

• תקופה מינימאלית לפדיון אג”ח במועד הקובע- שנה.

• שווי שוק מינימאלי של סדרת אג”ח במדד התל בונד- 250 מיליון ₪.

• במדד לא יכללו אג”ח בריבית שקלית משתנה, אג”ח להמרה ואג”ח שהתזרים הנובע מהן איננו ידוע מראש.

• לא תיכלל במדד אג”ח אשר התבצע בה פדיון חלקי לפני מועד העדכון הקרוב או צפוי להתבצע פדיון חלקי בעת שהיא נכללת במדד.

לחצו כאן לקריאת המשך המאמר מאת סיוון ליימן

השאר תגובה