שקיעתן של הקרנות הכספיות

| 0

מאמר בנושא שקיעתן של הקרנות הכספיות – 08.12.09

בתחילת שנת 2008 קמו בקול תרועה רמה הקרנות הכספיות – אשר באו להציע תחליף לפיקדונות הבנקים בישראל.
ריבית בנק ישראל עמדה על רמה של 4 אחוזים (ינואר 2008 ) והיוותה כר פורה להתבססותן של הקרנות הכספיות. שנת 2008 הייתה גם שנת המשבר הגדול בשווקי המניות ואג”ח הקונצרניות והמפולת הגדולה שהתרחשה בין ספטמבר 2008 לדצמבר 2008 גרמה לציבור למכור מניות ואג”ח קונצרניות באופן ישיר (תיק השקעות פרטי בבנק ובבית ההשקעות ), ועקיף (קופות גמל , קרנות השתלמות וקרנות פנסיה) ולקנות קרנות כספיות.
ואכן – הקרנות הכספיות לא אכזבו והניבו בשנת 2008 תשואה ברוטו של 4.19 אחוזים אל מול הבנקים שהפחיתו את הריבית על הפיקדונות על רקע ירידת ריבית בנק ישראל לרמת שפל היסטורי – 0.5% – דבר שהביא לתשואה אפסית על פיקדונות הבנקים ( מצב שלא התרחש מעולם בישראל ).
וכך בסוף שנת 2008 עמד שווי הנכסים של הקרנות הכספיות על 32.6 מיליארד ₪ והיווה את הענף הגדול ביותר בקרנות הנאמנות- 33% מסך נכסי הקרנות- ( 98 מיליארד ₪ ) וכל זאת, להזכירכם – בשנה אחת בלבד של קיום הקרנות הכספיות.
עפ”י הגדרת החוק משקיעה הקרן הכספית באפיקים הבאים:
• מק”מ;
• פיקדונות בנקאיים לתקופה של עד 30 יום;
• אג”ח שקליות סחירות בדירוג של AA ומעלה לטווח של עד שנה;
• אג”ח שקליות סחירות בדירוג של AA ומעלה בריבית משתנה;
• אג”ח שקליות סחירות בדירוג של AA ומעלה הניתנות לפידיון מוקדם לפחות כל חצי שנה;
• ני”ע מסחריים שקליים לא סחירים בדירוג A1 לפחות לטווח של עד 30 יום לפדיון, ובמידה ומדובר בני”ע בריבית משתנה הטווח המותר הוא עד 90 יום;
• מזומנים.
חשוב לציין: מח”מ הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה על 90 יום.
כמו כן הקרן יכולה להחזיק עד רבע מנכסיה באפיקים לא סחירים ( פקדונות וני”ע מסחריים ).
הקרנות הכספיות מעניקות למשקיעים בהן תשואה גבוהה יותר מפיקדונות בנקאיים ממספר סיבות:
• הקרנות הכספיות משקיעות באג”ח ממשלתיות וכן בני”ע מסחריים בהן התשואה הפנימית גבוהה מהריבית בפיקדון;
• מנהלי הקרנות המפקידים כספי הקרן בפיקדונות בבנקים נהנים מריבית גמבו (השווה בקירוב לריבית בנק ישראל) – לעומת החוסך הפרטי המפקיד סכום נמוך יותר ומקבל ריבית נמוכה יותר. כמו כן מנהלי הקרנות עורכים מכרזי ריבית בין הבנקים וכך משיגים ריבית גבוהה יותר;

• גמישות ההשקעה – בפיקדון בבנק הלקוח מקבל ריבית גבוהה יותר ככל שהפיקדון ארוך יותר, אולם הוא מתחייב להשאיר הכסף סגור בפיקדון עד תום התקופה. במידה והלקוח ישבור את הפיקדון לפני הזמן אזי הוא יחויב בקנס. קרן כספית, לעומת זאת, סחירה בבורסה בכל יום מסחר, תשואת הקרן אינה תלויה כלל במשך ההשקעה והלקוח יכול לפדות את כספו בכל עת.
ואולם לקראת סיום שנת 2009 התמונה בקרנות הכספיות שונה לחלוטין מזו שהייתה בשנת 2008:
אנו נמצאים כיום בסביבת ריבית נמוכה מאוד – ריבית בנק ישראל לחודש דצמבר 2009 עומדת על רמה של 1% ולקוחות מקבלים ריבית זעומה, אם בכלל, בפיקדונות בבנק. על פניו, מדובר בנתון חיובי לקרנות הכספיות אלא שלא כך הדבר.
כיוון שהקרנות הכספיות משקיעות את נכסיהן בין היתר בפיקדונות ובמק”מים בהן התשואה נמוכה מאוד – כמו גם באג”ח השקליות הקצרות – הרי שהתשואה ברוטו הממוצעת שהניבו הקרנות הכספיות מתחילת השנה מאכזבת מאוד- 0.75% (או 0.82% במונחים שנתיים ). מינואר 2009 ועד אוקטובר 2009 עלה מדד המחירים לצרכן ב3.6% ולכן מי שהשקיע השנה בקרן כספית ספג הפסד ריאלי של 2.85%!!!
בנוסף, עליות השערים החדות במניות ובאג”ח הקונצרניות והממשלתיות החזירו את הציבור לאפיקים אלו ע”ח ההשקעה בקרנות הכספיות.
שוק קרנות הנאמנות צמח מתחילת 2009 ב-36.4 מיליארד ₪ לרמה של 134.5 מיליארד ₪ (37.2%) בעוד הקרנות הכספיות איבדו מתחילת השנה קרוב ל-16 מיליארד ₪ ושווי הנכסים בהן עומד על 16.7 מיליארד ₪ בלבד (קיטון של כ-49% ).*
אגב, ענף אג”ח בארץ אחר הכולל בתוכו אג”ח קונצרניות, קרנות מחקות וקרנות מעורבות עם מניות בחשיפה מוגבלת מחזיק בנתח שוק הגדול ביותר 27.6 אחוזים.
הקרנות הכספיות לאן?
תהליך העלאת ריבית בנק ישראל המיושם ע”י הנגיד פרופ סטנלי פישר מחודש ספטמבר 2009 צפוי להימשך בשנה הקרובה. עם זאת הריבית צפויה לעלות בקצב מדוד ואיטי בהתאם לקצב התאוששות הכלכלה העולמית בכלל והכלכלה הישראלית בפרט.ריבית בנק ישראל הנגזרת משוק ההון לעוד שנה הינה 3%. מאידך , בארה”ב צפויה ריבית הפד העומדת היום על רמה של 0%-0.25% להתחיל לעלות רק במחצית השנייה של שנת 2010.
בהנחה וריבית בנק ישראל תעמוד על רמה של 3% בעוד שנה, תעצר מגמת הפדיונות בקרנות הכספיות. מנגד, בהנחה וריבית בנק ישראל תעמוד בעוד כשנה על רמה של 2% בלבד – יימשכו הפדיונות בקרנות הכספיות.
* מקור הנתונים – אתר הרשות לני”ע – נכון לתאריך 07.12.09
** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע שהוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב ובצרכים המיוחדים של כל אדם. יש להתייעץ עם יועץ השקעות מומחה בנושא וכל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

השאר תגובה